Vận chuyển gỗ thì cần giấy tờ gì?

Có lợi thế diện tích rừng lớn và việc nhà nước ra sức khuyến khích bà con nông dân tham gia trồng rừng, hiện nay gỗ đã dần trở thành nguồn nhiên liệu, nguyên vật liệu chính trong các ngành sản xuất ở nước ta. Với nhu cầu lớn từ hàng loạt doanh nghiệp, việc khai thác gỗ và vận chuyển gỗ để phục vụ nhu cầu thị trường  đang trở nên rất cần thiết. Vậy Vận chuyển gỗ thì cần giấy tờ gì? bài viết này sẽ giúp bạn trả lời rõ hơn. Tìm hiểu vận chuyển là gì?

Tham khảo:

Vận chuyển gỗ cần giấy tờ gì?

 

Việc khai thác rừng trai phép để lấy gỗ đang là vấn nạn khiến những cánh rừng nguyên sinh ở nước ta thu hẹp dần, do đó việc vận chuyển gỗ là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Nếu không có thủ tục chứng minh được đâu là gỗ hợp pháp và đâu là gỗ bất hợp pháp thì quá trình vận chuyển của bạn sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể bị bắt giữ bất kì lúc nào.

Ngoài việc, các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh gỗ phải chứng minh được tính hợp pháp  số gỗ của mình, các đơn vị vận tải thực hiện vận chuyển gỗ cũng phải am hiểu và làm đúng theo các quy định của nhà nước về việc vận chuyển gỗ.

Thủ tục vận chuyển gỗ được áp dụng theo quyết định số 59/2005/QĐ-BNN (ban hành ngày 10/10/2005) Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Dưới đây chi tiết về các loại giấy tờ cần thiết đến vận chuyển gỗ theo Chương II – Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN:

Theo Điều 7: Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước

Đối với các loại gỗ được khai thác trong những cánh rừng từ nhiên được nhà nước giao hoặc cho các tổ chức thuê:

– Phải có hóa đơn bán hàng hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Nếu là vận chuyển nội bổ thì phải trình phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức.

– Phải có lý lịch gỗ rõ ràng do tổ chức lập: gỗ phải có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. Nếu  gỗ không đủ chuẩn đóng  dấu búa thì phải có biên bản kiểm tra được cấp bởi cơ quan kiểm lâm tại nơi khai thác gỗ
Đối với các loại gỗ được khai thác trong những cánh rừng từ nhiên được nhà nước giao hoặc cho các cá nhân, hộ gia đình thuê:

– Phải có lý lịch gỗ rõ ràng do cá nhân, hộ gia đình lập: Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. Kiểm lâm  tại cơ sở phải hướng dẫn cho UBND nơi có gỗ xác nhận lý lịch gỗ.

Theo Điều 8. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán

 1. Với tổ chức:
 • Phải có hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Nếu vận chuyển nội bộ phải có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức.
 • Có bảng kê khai hoặc lý lịch gỗ do tổ chức lập.
 • Nếu gỗ được mua gôm của nhiều hộ dân thì phải có lý lịch hoặc bảng kê, kiểm lâm phải hướng dẫn UBND nơi gỗ được khai thác xác nhận.
 1. Với gỗ của cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:
 • Phải có bảng kê khai hoặc lý lịch gỗ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập. Kiểm lâm phải hướng dẫn UBND nơi gỗ được khai thác xác nhận.

Theo Điều 9. Thủ tục vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu
1. Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp:
–  Phải có khai nhập khẩu hàng hoá được xác nhận  hoàn thành thủ tục hải quan bởi cơ quan Hải quan Việt Nam .

 • Phải có lý lịch gỗ hoặc bảng kê gỗ do nước xuất khẩu lập
 • Gỗ có dầu búa của nước xuất khẩu hoặc dấu búa được đóng bởi kiểm lâm Việt Nam theo quy định về quản lý, sử dụng búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Đối với tổ chức, cá nhân mua lại gỗ từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp
 • Phải có Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Có lý lịch hoặc bảng kê gỗ nhập khẩu (bản gốc).

Theo Điều 11. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh 
1. Đối với tổ chức:

 • Phải có hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Nếu muốn vận chuyển nội bộ, thì phải có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức;
 • Lý lịch hoặc bảng kê gỗ xẻ do tổ chức lập.

2.Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:

–  Lý lịch hoặc bảng kê gỗ xẻ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, Kiểm lâm phải hướng dẫn cho UBND nơi có gỗ xẻ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh xác nhận.

Theo Điều 14. Thủ tục vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước :

1.Đối với gỗ:

 • Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;
 • Lý lịch hoặc bảng kê gỗ do cơ quan bán lập;
 • Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định về quản lý, sử dụng búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch.

Hi vọng bài viết Vận chuyển gỗ thì cần giấy tờ gì đã giúp bạn biết rõ được những loại giấy tờ cần thiết khi vận chuyển gỗ theo đúng quy định của nhà nước. Nên tuân thủ và chấp hành đúng để quá trình vận chuyển được dễ dàng, thuận lợi hơn.